Rättsskydd

Du behöver som privatperson ett juridiskt skydd om du råkar ut för en tvist med en annan privatperson eller ett företag för att undvika att själv stå med dyra kostnader.

Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller för tvister som går till tingsrätt, hovrätt eller högsta domstol och ersätter upp till 150 000 kr.

Du kan får ersättning för:

  • Ombudets arvode och kostnader
  • Kostnader för nödvändiga utredningar, som ditt ombud beställt
  • Kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande
  • Expeditionskostnader i domstol
  • Rättegångskostnader som du har ålagts att betala din motpartKöp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179