Ansvarsskydd

Om du blir skadeståndsskyldig till en privatperson eller ett företag så finns ett skydd i hemförsäkringen för den kostnad du blir skyldig att ersätta. Det kan handla om att man råkar välta en hylla i en affär som affärsinnehavaren naturligtvis vill ha ersättning för eller att barnet i familjen skjuter en fotboll genom grannens fönster som måste bytas och den kostnad du blir skyldig grannen kan du med detta skydd få ersättning för. Högsta ersättning är 5 000 000 kr.Du kan få ersättning för:

  • Skadeståndet som du kan bli skyldig
  • Rättegångskostnader för tvist om skadeståndet

Köp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179