Överfallsskydd

Att råka ut för ett överfall är verkligen inget man vill eller tänker på att man ska råka ut för, men om du skulle bli överfallen så finns det ett skydd i hemförsäkringen som gäller om du blir utsatt för misshandel eller annat fysiskt våld, när det handlar om sexualbrott gäller inte kravet på fysiskt våld. I vår hemförsäkring ingår även ett skydd för att hjälpa dig bearbeta det som inträffat, du kan läsa mer om det under krisskydd. Högsta ersättning för överfallsskydd är 1 000 000 kr.

Du får ersättning för:

  • Kostnader för tandskador
  • Ersättning vid medicinsk invaliditet
  • Överfallsersättning (belopp som betalas ut)

Köp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179