Krisskydd

Om du råkar ut för en traumatiserande händelse t.ex. ett rån eller överfall och drabbas av psykisk ohälsa så hjälper krisskyddet i vår hemförsäkring till med kristerapi/psykologkonsultation i upp till 10 behandlingstillfällen för att hjälpa dig bearbeta det som hänt.

Du kan få ersättning för:

  • Stöld i samband med ett rån
  • Inbrott i bostaden
  • Brand och explosion i bostaden
  • Översvämning, storm eller annan naturskada
  • Överfall

Köp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179