Egendomsskydd

Över tid samlar man på sig en del saker som blir kostsamt att ersätta om det helt plötsligt skulle försvinna vid en brand eller ett inbrott. I en hemförsäkring får du skydd för din lösa egendom såsom kläder, möbler och elektronik.

Egendomsskydd i bostaden
Ger skydd om du råkar ut för t.ex. brand, vattenläckage, inbrott eller blixtnedslag. Högsta ersättning är det försäkringsbelopp du själv väljer för lösegendom.

Egendomsskydd utanför bostaden
Ger skydd för din egendom som förvaras utanför bostaden, till exempel i källar-/vindsförråd eller i ett garage. Högsta ersättning är 50 000 kr.


Händelser du kan få ersättning för:

  • Stöld och skadegörelse
  • Skador genom brand eller explosion
  • Skador som uppstått vid ett vattenläckage
  • Skador till följd av t.e.x. översvämning , storm och hagel
  • Skador på hushållsmaskiner t.e.x. kyl, frys och tvättmaskin

Köp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179