Trygghetsförsäkring

Redo Trygghetsförsäkring är en försäkring som ökar din trygghet om du skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller bli helt arbetsoförmögen p.g.a. olycksfall eller sjukdom. Då hjälper försäkringen dig att betala dina fasta återkommande kostnader, som t.ex. månadskostnad för lån, bostadsrättsavgift, el- och abonnemangskostnader eller övriga fasta månadskostnader som du har.

Hur stort belopp du kan bli ersatt med per månad väljer du själv (2 000 kr, 3 000 kr, 4 000 kr, 5 000 kr, 6 000 kr, 7 000 kr, 8 000 kr, 9 000 kr eller 10 000 kr) baserat på hur stora fasta kostnader du har varje månad. För att ta del av försäkringens hela omfattning och begränsningar kan du läsa mer i produktbladet och de fullständiga försäkringsvillkoren nedan. Om du vill teckna Redo Trygghetsförsäkring eller om du har fler frågor så är du välkommen att kontakta oss på 0774-45 45 00 så berättar vi mer!


För att du ska kunna teckna försäkringen krävs det bl.a. att du:
  • Är en privatperson (ej egen företagare)
  • Är folkbokförd och bosatt i Sverige
  • Fyllt 18 men inte 60 år (försäkringen gäller dock t.o.m. den försäkrade är 64 år)
  • Är tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande
  • Är fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension eller liknande
  • Är inskriven i svensk försäkringskassa


För att du ska ha rätt till ersättning krävs det bl.a. att:
  • Försäkringen varit i kraft i 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga
  • Försäkringen varit i kraft i 120 dagar från försäkringens tecknande avseende ofrivillig arbetslöshet
  • Du inte drabbats av och haft besvär av sjukdomen eller olycksfallet inom 12 månader från försäkringen tecknades
  • Du inte känt till, eller borde känt till, kommande arbetslöshet vid försäkringens tecknande


Försäkringsvillkor

Redo

Redo

Redo


Skadeanmälan

Redo

Skadeanmälan - Arbetsoförmåga
Redo

Skadeanmälan - Ofrivillig Arbetslöshet
Redo

Skadeanmälan - Dödsfall på grund av olycksfall
Redo

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179