Sjukvårdsförsäkring

I den svenska allmänvården får man brottas med långa kötider och en vårdgaranti som inte alltid håller vad den lovar. Så om du skulle bli långvarigt eller allvarligt sjuk kan det snabbt få både personliga som ekonomiska konsekvenser.

Vår sjukvårdsförsäkring träder in när du behöver hjälp och erbjuder en sjukvårdsförsäkring som garanterar tillgång till specialistvård inom 8 dagar och operation inom 18 dagar. Du får även tillgång till sjukvårdsrådgivning av legitimerade sjuksköterskor över telefon.

Med Redos sjukvårdsförsäkring får du ett bra skydd som innebär trygghet i hela norden.
Pris

Vuxna

Vuxen

Vuxna: kan teckna försäkringen upp till 65 år (försäkringen gäller till 65 år) och vara ”fullt arbetsföra*”.

Pris:
Vuxen (upp till 65 år)
För närvarande tar vi inte emot nya ansökningar
(500 kr självrisk)

Barn

Barn

Barn: kan teckna försäkringen till och med 20 år (Barn kan endast teckna försäkringen som medförsäkrad, det vill säga om en förälder först tecknar försäkringen), och skall vara ”fullt friska**”.

Pris:
Barn (upp till 21 år)
För närvarande tar vi inte emot nya ansökningar
(500 kr självrisk)

Sjukvårdsförsäkring - Mer information

Redo erbjuder en sjukvårdsförsäkring som garanterar snabb tillgång till specialistvård.

 • Specialistvård inom 8 dagar.
 • Privat sjukhusvård som täcks av försäkringen.
 • Operation och behandling på privatsjukhus inom 18 dagar.
 • Resor och logi när behandling sker 150 km från hemmet.
 • Hemhjälp, eftervård och rehabilitering i samband med operation.
 • Besök för ordinerad behandling hos sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, psykolog, psykoterapeut, akupunktör, osteopat och dietist.
 • Cancervård.
 • Tandvård i de fall sjukdom eller läkemedel har skadat tänderna allvarligt.


Vad ingår?

Om sjukvårdsförsäkring

När man blir sjuk har man bara en önskan...
att bli frisk fort.

Man kan inte försäkra sig mot sjukdomar. Däremot kan snabb vård, kortare köer och behandling förhindra att framtiden förstörs av en obehandlad sjukdom.

Krav och begränsningar


Krav

Det enda kravet vi ställer på dig som vill köpa försäkringen är att du är ”fullt arbetsför” *. För barn gäller att de skall vara ”fullt friska” **.

Begränsningar

Alla sjukdomar du blivit behandlad för de senaste två åren ingår ej i denna försäkring.

Snabbfakta och pris
 • Specialistvård inom 8 dagar
 • Operation inom 18 dagar
 • Enhetspris. Ingen prisstegring med stigande ålder (upp till 65 år)


Pris

Vuxen (upp till 65 år)
3 783 kr/år
(500 kr självrisk)

Barn (upp till 21 år)
1 892 kr/år
(500 kr självrisk)


Försäkringsvillkor

Redo


* Med fullt arbetsför avses att den som skall försäkras inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning, samt kan fullgöra sitt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl.

** Med fullt frisk menas att barnet år fullt frisk och inte har några pågående eller planerade undersökningar, behandlingar eller kontroller för konstaterade. Eller misstänkta hälsobesvär.


Köp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2022 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179