Hemförsäkring

Hemförsäkringen är kanske den viktigaste försäkringen vi har och med tanke på alla de kostnader som kommer med att äga ett hem är det rimligt att säga att 95 % av alla hushåll i Sverige som har en hemförsäkring gör rätt. En hemförsäkring skulle man kunna kalla ett ”sparande till sig själv” i händelse av att något händer.

Din hemförsäkring är till för att skydda personerna i ditt hushåll från att förlora ekonomiskt om de utsätts för en skada och den gäller för alla bosatta i ett och samma hushåll och om de lever under familjeliknande förhållanden. För samboende vänner behöver varje person i boendet en egen hemförsäkring.

Många tänker lite slentrianmässigt på hemförsäkringen som något som enbart är till för att skydda ens saker om man råkar ut för inbrott, stöld, rån eller brand. Men en hemförsäkringen innehåller flera olika typer av skydd och till de viktigare delarna i hemförsäkringen hör också det juridiska skyddet, samt personskadeskyddet.

Ring oss idag - Vi hjälper dig direkt med din hemförsäkring.

Vad ingår?


Tilläggsförsäkringar

Allriskförsäkring
Drulleförsäkring eller kanske bara allmän otur, en allriskförsäkring täcker de flesta plötsliga olyckshändelser.

Allriskförsäkring, också kallad oturs- eller drulleförsäkring, är ett komplement till din hem- eller villahemförsäkring. Denna tilläggsförsäkring kan behövas om dina saker förloras eller blir skadade av andra händelser än det som redan täcks av din hemförsäkring. En allriskförsäkring ersätter din lösa egendom om den skulle bli skadad i en plötslig olyckshändelse, t.ex. om du råkar välta ned tv:n, tappar mobiltelefonen i toaletten eller att du spiller kaffe i din laptop. Högsta ersättning är 50 000 kr.

Utökat skydd på resa
Om du ofta befinner dig på resande fot så kan du med fördel teckna detta tillägg som ger dig ett avbeställningsskydd ifall du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall och måste avboka resan.

Det utökade reseskyddet gör att du inte behöver betala för avbeställningsskydd varje gång du köper en resa. Högsta ersättning är 45 000 kr per person men högst 75 000 kr sammanlagt.

Fritidsolycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring på fritiden. Idag är det vanligt att man omfattas av en olycksfallsförsäkring under arbetstid eller dina barn under deras barnomsorg/skolgång. En fritidsolycksfallsförsäkring är ett bra komplement som gäller på din fritid t.e.x. vid hushållssysslor hemma eller på semestern. Denna tilläggsförsäkring kan hjälpa dig med tandvårdskostnader om du ramlar och slår ut en tand eller lämna ersättning om du drabbas av en mer allvarlig skada som leder till medicinsk invaliditet då du kan få ersättning upp till 1 000 000 kr. Skyddet lämnar även en ersättning om man avlider till följd av olycksfallet.

Bostadsrättsförsäkring
Du som bor i en bostadsrätt har enligt lag och föreningens stadgar ett ansvar över fast egendom. Exempel på fast egendom kan vara kyl, frys, spis och diskbänk i köket samt toalett och handfat i badrummet för att nämna några saker. Du kan därför behöva en försäkring som kan ersätta dig ifall det blir några skador som utan bostadsrättsförsäkring kan bli kostsamt att ersätta själv. Högsta ersättning är 150 000 kr.


Försäkringsvillkor

Redo plus

Redo plus
Redo plus
Redo plus

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179