Bilförsäkringar - Vad ingår?

En bilförsäkring består av olika delar. Utöver trafikförsäkringen, som är obligatorisk, kan man välja en halvförsäkring eller en helförsäkring för sin bil. Utöver dessa så finns det även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar. Vad som ingår i försäkringarna och vilka skador de täcker beskriver vi här.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ska enligt lag tecknas för alla bilar för att få framföra dem i trafiken. Oavsett vilket försäkringsbolag man väljer ingår samma skydd eftersom Trafikskadelagen styr villkoren i trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen omfattar kortfattat följande händelser:

 • Ersätter skador på annans egendom som det försäkrade fordonet orsakar.
 • Ersätter personskador på personer såväl i som utanför fordonet även skador på föraren ingår. Även skador på föraren ingår.

Skador på det egna fordonet ersätts inte
ur trafikförsäkringen.

Halvförsäkring

Halvförsäkring

I en halvförsäkring, som också kallas delkasko, ingår förutom trafikförsäkringen även ersättning för stöld-, brand-, glasförsäkring och ytterligare fler moment beroende på vad det är för typ av fordon.

Halvförsäkringen för bil omfattar kortfattat följande händelser:

 • Brand - ersätter vid brand eller kortslutning.
 • Glasskador – ersätter skador på fram, sido- och bakruta.
 • Stöld – ersätter skador genom stöld eller försök till stöld.
 • Räddning – ersätter kostnader för bärgning av bilen.
 • Rättsskydd – ersättning för vissa tvister och brottmål som gäller ditt fordon.
 • Maskinskada – ersätter plötsliga och oförutsedda maskinella skador eller fel på vissa komponenter i fordonet.
 • Krisförsäkring – Behandling hos psykolog efter trafikolycka eller rån.
 • Allrisk bil – Ersätter plötsliga och oförutsedda skador på bilens inredning, stöld eller förlust av bilnyckel och sanering av tank vid feltankning.


Helförsäkring

Helförsäkring

I en helförsäkring ingår, förutom trafikförsäkringen och alla moment i halvförsäkringen, även vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ger ersättning för skador på den egna bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller vid annan yttre olyckshändelse.

Vagnskada omfattar kortfattat följande händelser:

 • Skada genom trafikolycka – Ersättning vid skada på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller om du kör på ett djur.
 • Skadegörelse – Om din bil utsätts för avsiktlig skadegörelse.
 • Yttre olyckshändelse – om din bil drabbas av andra oväntade skador, exempelvis ett träd som blåser ner på din bil under hårda vindar.

Tilläggsförsäkringar

Pluspaket 99 kr.

Har du halv- eller helförsäkring kan du välja till vårt Pluspaket för 99 kr/mån. Här ingår trafikolycksfallsförsäkring, assistans- och hyrbilsförsäkring samt försäkring som helt eller delvis ersätter din självrisk vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Assistansförsäkring omfattar bl. a.

 • bärgning till verkstad
 • reparation på plats
 • däckbyte vid punktering
 • låsöppning

Självriskreducering vid:

 • djurkollision
 • skadegörelse
 • parkeringsskada

Hyrbilsförsäkring

 • 75% av dygns- och kilometerkostnaden för hyrbil i upp till 75 dagar i samband med skada på bilen.

Trafikolycksfall

 • En olycksfallsförsäkring för förare och passagerare som skadas vid en olycka med bilen.


Försäkringsvillkor

Redo plus

Redo plus

Redo

Redo


Köp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2023 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179