Bilförsäkringar - Vad ingår?

En bilförsäkring består av olika delar. Utöver trafikförsäkringen, som är obligatorisk, kan man välja en halvförsäkring eller en helförsäkring för sin bil. Utöver dessa två försäkringar så finns det även möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar. Vad som ingår i försäkringarna och vilka skador de täcker beskriver vi här.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ska enligt lag tecknas för alla bilar för att få framföra dem i trafiken. Oavsett vilket försäkringsbolag man väljer ingår samma skydd eftersom Trafikskadelagen styr villkoren i trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen omfattar kortfattat följande händelser:

 • Ersätter skador på annans egendom som det försäkrade fordonet orsakar
 • Ersätter personskador på personer såväl i som utanför fordonet, även skador på föraren ingår

Skador på det egna fordonet ersätts inte
ur trafikförsäkringen.

Halvförsäkring

Halvförsäkring

I en halvförsäkring, som också kallas delkasko, ingår förutom trafikförsäkringen även ersättning för stöld-, brand-, glasförsäkring och ibland fler moment beroende på vad det är för typ av fordon.

Halvförsäkringen för bil omfattar kortfattat följande händelser:

 • Brand - ersätter vid brand eller kortslutning
 • Glasskador – ersätter skador på fram, sido- och bakruta
 • Stöld – ersätter skador genom stöld eller försök till stöld
 • Räddning – ersätter kostnader för bärgning av bilen
 • Rättsskydd – ersättning för tvistemål som gäller ditt fordon
 • Maskinskada – ersätter maskinella skador på fordonet
 • Krisförsäkring – Behandling hos psykolog som är nödvändig till följd av en skada
 • Allrisk bil – Ersätter plötsliga och oförutsedda skador inuti bilen


Helförsäkring

Helförsäkring

I en helförsäkring, som ofta kallas för vagnskadeförsäkring ingår trafikförsäkringen, alla moment i halvförsäkringen samt vagnskadeförsäkringen. Genom denna försäkring får man ersättning för skador på sin egen bil vid trafikolycka, skadegörelse eller vid yttre olyckshändelse även om du själv skulle råka orsaka olyckan.

Vagnskada omfattar kortfattat följande händelser:

 • Skada genom trafikolycka – Ersättning för din egen bil om du exempelvis backar in i en stolpe, krockar med ett djur eller på annat sätt skadar din bil i trafiken
 • Skadegörelse – Om din bil utsätts för avsiktlig skadegörelse
 • Yttre olyckshändelse – om din bil drabbas av andra oväntade skador, exempelvis ett träd som blåser ner på din bil under hårda vindar

Tilläggsförsäkringar

Vägassistans
Assistansskyddet täcker den självrisk som normalt gäller på bärgningsmomentet i din försäkring.

Djurkollision
Bor du på landet och har mycket djur som springer på vägarna så kan du känna dig säkrare med en försäkring för att reducera självrisken vid djurkollision.

Skadegörelse
Bor du i en storstad där risken för skadegörelse är stor så kan du känna dig säkrare med en försäkring för att reducera självrisken vid skadegörelse på din bil.

Hyrbil
Har du ett stort behov av din bil så är Hyrbil en viktig tilläggsförsäkring för dig. Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometer kostnaden för en hyrbil när din bil behöver repareras efter exempelvis en kollision eller parkeringsskada.


Försäkringsvillkor

Redo plus

Redo plus

Redo

Redo


Köp försäkring


Är du intresserad av att teckna denna försäkring?

Kontakta oss via telefon eller epost så hjälper vi dig att teckna din försäkring! Har du frågor eller funderingar? Tveka inte at kontakta oss då också. Vi svarar direkt!

© 2009-2017 Redo Försäkringar
Org.nr 556699-1179